Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb ABIDE | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  abide


Sist gang den uregelmessige verb abide

Oversettelse: avvente, forbli, holde ut, tolerere

Infinitiv

abide

[əˈbaɪd]

Fortid

abided

abode *

[əˈbaɪdɪd]
[əˈbəʊd]

Perfektum partisipp

abided

abidden *

[əˈbaɪdɪd]
[əˈbaidn]


* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekterKonjugering irregulære verb [abide]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
abide 
you
abide 
he/she/it
abides 
we
abide 
you
abide 
they
abide 

Present Continuous

I
am abiding 
you
are abiding 
he/she/it
is abiding 
we
are abiding 
you
are abiding 
they
are abiding 

Fortid

I
abided 
you
abided 
he/she/it
abided 
we
abided 
you
abided 
they
abided 

Past Kontinuerlig

I
was abiding 
you
were abiding 
he/she/it
was abiding 
we
were abiding 
you
were abiding 
they
were abiding 

Presens perfektum

I
have abided 
you
have abided 
he/she/it
has abided 
we
have abided 
you
have abided 
they
have abided 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been abiding 
you
have been abiding 
he/she/it
has been abiding 
we
have been abiding 
you
have been abiding 
they
have been abiding 

Past perfect

I
had abided 
you
had abided 
he/she/it
had abided 
we
had abided 
you
had abided 
they
had abided 

Past perfect kontinuerlig

I
had been abiding 
you
had been abiding 
he/she/it
had been abiding 
we
had been abiding 
you
had been abiding 
they
had been abiding 

Framtid

I
will abide 
you
will abide 
he/she/it
will abide 
we
will abide 
you
will abide 
they
will abide 

Future kontinuerlig

I
will be abiding 
you
will be abiding 
he/she/it
will be abiding 
we
will be abiding 
you
will be abiding 
they
will be abiding 

Future perfect

I
will have abided 
you
will have abided 
he/she/it
will have abided 
we
will have abided 
you
will have abided 
they
will have abided 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been abiding 
you
will have been abiding 
he/she/it
will have been abiding 
we
will have been abiding 
you
will have been abiding 
they
will have been abiding 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [abide]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would abide 
you
would abide 
he/she/it
would abide 
we
would abide 
you
would abide 
they
would abide 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be abiding 
you
would be abiding 
he/she/it
would be abiding 
we
would be abiding 
you
would be abiding 
they
would be abiding 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have abided 
you
would have abided 
he/she/it
would have abided 
we
would have abided 
you
would have abided 
they
would have abided 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been abiding 
you
would have been abiding 
he/she/it
would have been abiding 
we
would have been abiding 
you
would have been abiding 
they
would have been abiding 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [abide]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
abide 
you
abide 
he/she/it
abide 
we
abide 
you
abide 
they
abide 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
abided 
you
abided 
he/she/it
abided 
we
abided 
you
abided 
they
abided 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had abided 
you
had abided 
he/she/it
had abided 
we
had abided 
you
had abided 
they
had abided 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [abide]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
abide 
you
let's abide 
he/she/it
abide 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [abide]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
abiding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
abided 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [abide]

abide byIrregulære verb