Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb ACHE / AKE * | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  ache / ake


Sist gang den uregelmessige verb ache
ake *

B2

Infinitiv

ache

ake *

Fortid

ached

oke *

Perfektum partisipp

ached

aken ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter

Irregulære verb