Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb ACKNOW ** | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  acknow


Sist gang den uregelmessige verb acknow **

Infinitiv

acknow **

Fortid

acknew

Perfektum partisipp

acknown

acknowen ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

know

[nəʊ]

knew

[njuː]

known
knowen

[nəʊn]
[nəʊwn]
Irregulære verb