Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb BEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  bear


Sist gang den uregelmessige verb bear

B2 Oversettelse: bære, føre, bære fram, tåle, utstå, holde ut

Infinitiv

bear

[beə]

Fortid

bore

bare *

[bɔː]
[beə]

Perfektum partisipp

borne

born

[bɔːn]
[bɔː ]


* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

forbore
forbare

forborne
forborn

misbore
misbare

misborne
misborn

overbore
overbare

overborne
overborn

underbore
underbare

underborne
underborn


Konjugering irregulære verb [bear]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
bear 
you
bear 
he/she/it
bears 
we
bear 
you
bear 
they
bear 

Present Continuous

I
am bearing 
you
are bearing 
he/she/it
is bearing 
we
are bearing 
you
are bearing 
they
are bearing 

Fortid

I
bore; bare 
you
bore; bare 
he/she/it
bore; bare 
we
bore; bare 
you
bore; bare 
they
bore; bare 

Past Kontinuerlig

I
was bearing 
you
were bearing 
he/she/it
was bearing 
we
were bearing 
you
were bearing 
they
were bearing 

Presens perfektum

I
have borne; born 
you
have borne; born 
he/she/it
has borne; born 
we
have borne; born 
you
have borne; born 
they
have borne; born 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been bearing 
you
have been bearing 
he/she/it
has been bearing 
we
have been bearing 
you
have been bearing 
they
have been bearing 

Past perfect

I
had borne; born 
you
had borne; born 
he/she/it
had borne; born 
we
had borne; born 
you
had borne; born 
they
had borne; born 

Past perfect kontinuerlig

I
had been bearing 
you
had been bearing 
he/she/it
had been bearing 
we
had been bearing 
you
had been bearing 
they
had been bearing 

Framtid

I
will bear 
you
will bear 
he/she/it
will bear 
we
will bear 
you
will bear 
they
will bear 

Future kontinuerlig

I
will be bearing 
you
will be bearing 
he/she/it
will be bearing 
we
will be bearing 
you
will be bearing 
they
will be bearing 

Future perfect

I
will have borne; born 
you
will have borne; born 
he/she/it
will have borne; born 
we
will have borne; born 
you
will have borne; born 
they
will have borne; born 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been bearing 
you
will have been bearing 
he/she/it
will have been bearing 
we
will have been bearing 
you
will have been bearing 
they
will have been bearing 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [bear]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would bear 
you
would bear 
he/she/it
would bear 
we
would bear 
you
would bear 
they
would bear 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be bearing 
you
would be bearing 
he/she/it
would be bearing 
we
would be bearing 
you
would be bearing 
they
would be bearing 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have borne; born 
you
would have borne; born 
he/she/it
would have borne; born 
we
would have borne; born 
you
would have borne; born 
they
would have borne; born 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been bearing 
you
would have been bearing 
he/she/it
would have been bearing 
we
would have been bearing 
you
would have been bearing 
they
would have been bearing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [bear]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
bear 
you
bear 
he/she/it
bear 
we
bear 
you
bear 
they
bear 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
bore; bare 
you
bore; bare 
he/she/it
bore; bare 
we
bore; bare 
you
bore; bare 
they
bore; bare 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had borne; born 
you
had borne; born 
he/she/it
had borne; born 
we
had borne; born 
you
had borne; born 
they
had borne; born 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [bear]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
bear 
you
Let´s bear 
he/she/it
bear 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [bear]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
bearing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
borne; born 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [bear]

bear away

bear down on

bear down

bear out

bear up

bear upon

bear with

send off for

send on

send out

send out for

send up

be in with

be off

be on

be on at

be on to

be out

be out for

be out of

be over

be through

be through with

be up

be up against

be up to

be well up inIrregulære verb