Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb BEDRAW | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  bedraw


Sist gang den uregelmessige verb bedraw

Infinitiv

bedraw

Fortid

bedrew

Perfektum partisipp

bedrawnAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

draw

[drɔː]

drew

[druː]

drawn

[drɔːn]
Irregulære verb