Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb BEDRIVE | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  bedrive


Sist gang den uregelmessige verb bedrive

Infinitiv

bedrive

Fortid

bedrove

Perfektum partisipp

bedrivenAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

drive

[draɪv]

drove
drave

[drəʊv]
[dræv]

driven

[ˈdrɪvn]
Irregulære verb