Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb BEFIGHT | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  befight


Sist gang den uregelmessige verb befight

Infinitiv

befight

Fortid

befought

Perfektum partisipp

befoughtAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

fight

[faɪt]

fought

[fɔːt]

fought
foughten

[fɔːt]
[fɔːtn]
Irregulære verb