Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb BEKEN ** | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  beken


Sist gang den uregelmessige verb beken **

Infinitiv

beken **

Fortid

bekenned

bekent

Perfektum partisipp

bekenned

bekent** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

kenned
kent

kenned
kent
Irregulære verb