Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb BELEAD ** | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  belead


Sist gang den uregelmessige verb belead **

Infinitiv

belead **

Fortid

beled

Perfektum partisipp

beled** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

lead

[liːd]

led

[led]

led

[led]Irregulære verb