Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb BELEAVE | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  beleave


Sist gang den uregelmessige verb beleave

Infinitiv

beleave

Fortid

beleft

Perfektum partisipp

beleft

belaft ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

leave

[liːv]

left

[left]

left
laft

[left]
[left]
Irregulære verb