Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb BESEE | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  besee


Sist gang den uregelmessige verb besee

Infinitiv

besee

Fortid

besaw

Perfektum partisipp

beseenAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

see

[siː]

saw

[sɔː]

seen

[siːn]
Irregulære verb