Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb BITE | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  bite


Sist gang den uregelmessige verb bite

B1 Oversettelse: bite, bite på

Infinitiv

bite

[baɪt]

Fortid

bit

[bɪt]

Perfektum partisipp

bitten

bit *

[ˈbɪtn]
[bɪt]


* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

frostbite

[ˈfrɒstbaɪt]

frostbit

[ˈfrɒstbɪt]

frostbitten
forstbit

[ˈfrɒstbɪtn]

Konjugering irregulære verb [bite]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
bite 
you
bite 
he/she/it
bites 
we
bite 
you
bite 
they
bite 

Present Continuous

I
am biting 
you
are biting 
he/she/it
is biting 
we
are biting 
you
are biting 
they
are biting 

Fortid

I
bit 
you
bit 
he/she/it
bit 
we
bit 
you
bit 
they
bit 

Past Kontinuerlig

I
was biting 
you
were biting 
he/she/it
was biting 
we
were biting 
you
were biting 
they
were biting 

Presens perfektum

I
have bitten 
you
have bitten 
he/she/it
has bitten 
we
have bitten 
you
have bitten 
they
have bitten 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been biting 
you
have been biting 
he/she/it
has been biting 
we
have been biting 
you
have been biting 
they
have been biting 

Past perfect

I
had bitten 
you
had bitten 
he/she/it
had bitten 
we
had bitten 
you
had bitten 
they
had bitten 

Past perfect kontinuerlig

I
had been biting 
you
had been biting 
he/she/it
had been biting 
we
had been biting 
you
had been biting 
they
had been biting 

Framtid

I
will bite 
you
will bite 
he/she/it
will bite 
we
will bite 
you
will bite 
they
will bite 

Future kontinuerlig

I
will be biting 
you
will be biting 
he/she/it
will be biting 
we
will be biting 
you
will be biting 
they
will be biting 

Future perfect

I
will have bitten 
you
will have bitten 
he/she/it
will have bitten 
we
will have bitten 
you
will have bitten 
they
will have bitten 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been biting 
you
will have been biting 
he/she/it
will have been biting 
we
will have been biting 
you
will have been biting 
they
will have been biting 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [bite]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would bite 
you
would bite 
he/she/it
would bite 
we
would bite 
you
would bite 
they
would bite 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be biting 
you
would be biting 
he/she/it
would be biting 
we
would be biting 
you
would be biting 
they
would be biting 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have bitten 
you
would have bitten 
he/she/it
would have bitten 
we
would have bitten 
you
would have bitten 
they
would have bitten 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been biting 
you
would have been biting 
he/she/it
would have been biting 
we
would have been biting 
you
would have been biting 
they
would have been biting 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [bite]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
bite 
you
bite 
he/she/it
bite 
we
bite 
you
bite 
they
bite 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
bit 
you
bit 
he/she/it
bit 
we
bit 
you
bit 
they
bit 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had bitten 
you
had bitten 
he/she/it
had bitten 
we
had bitten 
you
had bitten 
they
had bitten 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [bite]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
bite 
you
Let's bite 
he/she/it
bite 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [bite]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
biting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
bitten 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [bite]

bite back

bite into

bite on

bite throughIrregulære verb