Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb BLOW | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  blow


Sist gang den uregelmessige verb blow

B1 Oversettelse: slå, sniffe

Infinitiv

blow

[bləʊ]

Fortid

blew

[bluː]

Perfektum partisipp

blown

[bləʊn]


Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

overblew

overblown


Konjugering irregulære verb [blow]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
blow 
you
blow 
he/she/it
blows 
we
blow 
you
blow 
they
blow 

Present Continuous

I
am blowing 
you
are blowing 
he/she/it
is blowing 
we
are blowing 
you
are blowing 
they
are blowing 

Fortid

I
blew 
you
blew 
he/she/it
blew 
we
blew 
you
blew 
they
blew 

Past Kontinuerlig

I
was blowing 
you
were blowing 
he/she/it
was blowing 
we
were blowing 
you
were blowing 
they
were blowing 

Presens perfektum

I
have blown 
you
have blown 
he/she/it
has blown 
we
have blown 
you
have blown 
they
have blown 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been blowing 
you
have been blowing 
he/she/it
has been blowing 
we
have been blowing 
you
have been blowing 
they
have been blowing 

Past perfect

I
had blown 
you
had blown 
he/she/it
had blown 
we
had blown 
you
had blown 
they
had blown 

Past perfect kontinuerlig

I
had been blowing 
you
had been blowing 
he/she/it
had been blowing 
we
had been blowing 
you
had been blowing 
they
had been blowing 

Framtid

I
will blow 
you
will blow 
he/she/it
will blow 
we
will blow 
you
will blow 
they
will blow 

Future kontinuerlig

I
will be blowing 
you
will be blowing 
he/she/it
will be blowing 
we
will be blowing 
you
will be blowing 
they
will be blowing 

Future perfect

I
will have blown 
you
will have blown 
he/she/it
will have blown 
we
will have blown 
you
will have blown 
they
will have blown 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been blowing 
you
will have been blowing 
he/she/it
will have been blowing 
we
will have been blowing 
you
will have been blowing 
they
will have been blowing 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [blow]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would blow 
you
would blow 
he/she/it
would blow 
we
would blow 
you
would blow 
they
would blow 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be blowing 
you
would be blowing 
he/she/it
would be blowing 
we
would be blowing 
you
would be blowing 
they
would be blowing 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have blown 
you
would have blown 
he/she/it
would have blown 
we
would have blown 
you
would have blown 
they
would have blown 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been blowing 
you
would have been blowing 
he/she/it
would have been blowing 
we
would have been blowing 
you
would have been blowing 
they
would have been blowing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [blow]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
blow 
you
blow 
he/she/it
blow 
we
blow 
you
blow 
they
blow 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
blew 
you
blew 
he/she/it
blew 
we
blew 
you
blew 
they
blew 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had blown 
you
had blown 
he/she/it
had blown 
we
had blown 
you
had blown 
they
had blown 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [blow]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
blow 
you
Let's blow 
he/she/it
blow 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [blow]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
blowing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
blown 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [blow]

blow apart

blow away

blow in

blow off

blow out

blow over

blow upIrregulære verb