Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb BREAK | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  break


Sist gang den uregelmessige verb break

A2

Infinitiv

break

[breɪk]

Fortid

broke

brake *

[brəʊk]
[breɪk]

Perfektum partisipp

broken

broke *

[ˈbrəʊkən]
[brəʊk]


* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

outbroke

outbroken

rebroke

rebroken


Konjugering irregulære verb [break]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
break 
you
break 
he/she/it
breaks 
we
break 
you
break 
they
break 

Present Continuous

I
am breaking 
you
are breaking 
he/she/it
is breaking 
we
are breaking 
you
are breaking 
they
are breaking 

Fortid

I
broke; brake 
you
broke; brake 
he/she/it
broke; brake 
we
broke; brake 
you
broke; brake 
they
broke; brake 

Past Kontinuerlig

I
was breaking 
you
were breaking 
he/she/it
was breaking 
we
were breaking 
you
were breaking 
they
were breaking 

Presens perfektum

I
have broken 
you
have broken 
he/she/it
has broken 
we
have broken 
you
have broken 
they
have broken 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been breaking 
you
have been breaking 
he/she/it
has been breaking 
we
have been breaking 
you
have been breaking 
they
have been breaking 

Past perfect

I
had broken 
you
had broken 
he/she/it
had broken 
we
had broken 
you
had broken 
they
had broken 

Past perfect kontinuerlig

I
had been breaking 
you
had been breaking 
he/she/it
had been breaking 
we
had been breaking 
you
had been breaking 
they
had been breaking 

Framtid

I
will break 
you
will break 
he/she/it
will break 
we
will break 
you
will break 
they
will break 

Future kontinuerlig

I
will be breaking 
you
will be breaking 
he/she/it
will be breaking 
we
will be breaking 
you
will be breaking 
they
will be breaking 

Future perfect

I
will have broken 
you
will have broken 
he/she/it
will have broken 
we
will have broken 
you
will have broken 
they
will have broken 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been breaking 
you
will have been breaking 
he/she/it
will have been breaking 
we
will have been breaking 
you
will have been breaking 
they
will have been breaking 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [break]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would break 
you
would break 
he/she/it
would break 
we
would break 
you
would break 
they
would break 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be breaking 
you
would be breaking 
he/she/it
would be breaking 
we
would be breaking 
you
would be breaking 
they
would be breaking 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have broken 
you
would have broken 
he/she/it
would have broken 
we
would have broken 
you
would have broken 
they
would have broken 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been breaking 
you
would have been breaking 
he/she/it
would have been breaking 
we
would have been breaking 
you
would have been breaking 
they
would have been breaking 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [break]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
break 
you
break 
he/she/it
break 
we
break 
you
break 
they
break 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
broke; brake 
you
broke; brake 
he/she/it
broke; brake 
we
broke; brake 
you
broke; brake 
they
broke; brake 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had broken 
you
had broken 
he/she/it
had broken 
we
had broken 
you
had broken 
they
had broken 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [break]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
break 
you
Let's break 
he/she/it
break 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [break]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
breaking 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
broken; broke 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [break]

break away

break down

break in

break into

break off

break open

break out

break through

break upIrregulære verb