Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb CLIMB | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  climb


Sist gang den uregelmessige verb climb

A2 Oversettelse: klatre

Infinitiv

climb

Fortid

climbed

clomb *

Perfektum partisipp

climbed

clumb ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekterKonjugering irregulære verb [climb]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
climb 
you
climb 
he/she/it
climbs 
we
climb 
you
climb 
they
climb 

Present Continuous

I
am climbing 
you
are climbing 
he/she/it
is climbing 
we
are climbing 
you
are climbing 
they
are climbing 

Fortid

I
climbed 
you
climbed 
he/she/it
climbed 
we
climbed 
you
climbed 
they
climbed 

Past Kontinuerlig

I
was climbing 
you
were climbing 
he/she/it
was climbing 
we
were climbing 
you
were climbing 
they
were climbing 

Presens perfektum

I
have climbed 
you
have climbed 
he/she/it
has climbed 
we
have climbed 
you
have climbed 
they
have climbed 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been climbing 
you
have been climbing 
he/she/it
has been climbing 
we
have been climbing 
you
have been climbing 
they
have been climbing 

Past perfect

I
had climbed 
you
had climbed 
he/she/it
had climbed 
we
had climbed 
you
had climbed 
they
had climbed 

Past perfect kontinuerlig

I
had been climbing 
you
had been climbing 
he/she/it
had been climbing 
we
had been climbing 
you
had been climbing 
they
had been climbing 

Framtid

I
will climb 
you
will climb 
he/she/it
will climb 
we
will climb 
you
will climb 
they
will climb 

Future kontinuerlig

I
will be climbing 
you
will be climbing 
he/she/it
will be climbing 
we
will be climbing 
you
will be climbing 
they
will be climbing 

Future perfect

I
will have climbed 
you
will have climbed 
he/she/it
will have climbed 
we
will have climbed 
you
will have climbed 
they
will have climbed 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been climbing 
you
will have been climbing 
he/she/it
will have been climbing 
we
will have been climbing 
you
will have been climbing 
they
will have been climbing 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [climb]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would climb 
you
would climb 
he/she/it
would climb 
we
would climb 
you
would climb 
they
would climb 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be climbing 
you
would be climbing 
he/she/it
would be climbing 
we
would be climbing 
you
would be climbing 
they
would be climbing 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have climbed 
you
would have climbed 
he/she/it
would have climbed 
we
would have climbed 
you
would have climbed 
they
would have climbed 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been climbing 
you
would have been climbing 
he/she/it
would have been climbing 
we
would have been climbing 
you
would have been climbing 
they
would have been climbing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [climb]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
climb 
you
climb 
he/she/it
climb 
we
climb 
you
climb 
they
climb 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
climbed 
you
climbed 
he/she/it
climbed 
we
climbed 
you
climbed 
they
climbed 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had climbed 
you
had climbed 
he/she/it
had climbed 
we
had climbed 
you
had climbed 
they
had climbed 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [climb]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
climb 
you
Let´s climb 
he/she/it
climb 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [climb]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
climbing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
climbed 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [climb]

climb down

climb in

climb into

climb upIrregulære verb