Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb DRINK | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  drink


Sist gang den uregelmessige verb drink

A1 Oversettelse: drikke

Infinitiv

drink

[drɪŋk]

Fortid

drank

drunk *

drinked *

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]

Perfektum partisipp

drank

drunk *

drinked *

drunken *

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]
[drʌŋkn ]


** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

outdrank
outdrunk
outdrinked

outdrunk
outdrunk
outdrank
outdrinked
outdrunken

overdrank
overdrunk
overdrinked

overdrunk
overdrunk
overdrank
overdrinked
overdrunken


Konjugering irregulære verb [drink]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
drink 
you
drink 
he/she/it
drinks 
we
drink 
you
drink 
they
drink 

Present Continuous

I
am drinking 
you
are drinking 
he/she/it
is drinking 
we
are drinking 
you
are drinking 
they
are drinking 

Fortid

I
drank 
you
drank 
he/she/it
drank 
we
drank 
you
drank 
they
drank 

Past Kontinuerlig

I
was drinking 
you
were drinking 
he/she/it
was drinking 
we
were drinking 
you
were drinking 
they
were drinking 

Presens perfektum

I
have drunk 
you
have drunk 
he/she/it
has drunk 
we
have drunk 
you
have drunk 
they
have drunk 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been drinking 
you
have been drinking 
he/she/it
has been drinking 
we
have been drinking 
you
have been drinking 
they
have been drinking 

Past perfect

I
had drunk 
you
had drunk 
he/she/it
had drunk 
we
had drunk 
you
had drunk 
they
had drunk 

Past perfect kontinuerlig

I
had been drinking 
you
had been drinking 
he/she/it
had been drinking 
we
had been drinking 
you
had been drinking 
they
had been drinking 

Framtid

I
will drink 
you
will drink 
he/she/it
will drink 
we
will drink 
you
will drink 
they
will drink 

Future kontinuerlig

I
will be drinking 
you
will be drinking 
he/she/it
will be drinking 
we
will be drinking 
you
will be drinking 
they
will be drinking 

Future perfect

I
will have drunk 
you
will have drunk 
he/she/it
will have drunk 
we
will have drunk 
you
will have drunk 
they
will have drunk 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been drinking 
you
will have been drinking 
he/she/it
will have been drinking 
we
will have been drinking 
you
will have been drinking 
they
will have been drinking 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [drink]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would drink 
you
would drink 
he/she/it
would drink 
we
would drink 
you
would drink 
they
would drink 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be drinking 
you
would be drinking 
he/she/it
would be drinking 
we
would be drinking 
you
would be drinking 
they
would be drinking 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have drunk 
you
would have drunk 
he/she/it
would have drunk 
we
would have drunk 
you
would have drunk 
they
would have drunk 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been drinking 
you
would have been drinking 
he/she/it
would have been drinking 
we
would have been drinking 
you
would have been drinking 
they
would have been drinking 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [drink]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
drink 
you
drink 
he/she/it
drink 
we
drink 
you
drink 
they
drink 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
drank 
you
drank 
he/she/it
drank 
we
drank 
you
drank 
they
drank 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had drunk 
you
had drunk 
he/she/it
had drunk 
we
had drunk 
you
had drunk 
they
had drunk 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [drink]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
drink 
you
Let´s drink 
he/she/it
drink 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [drink]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
drinking 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
drunk 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [drink]

drink away

drink down

drink in

drink off

drink upIrregulære verb