Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb FALL | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  fall


Sist gang den uregelmessige verb fall

A2 Oversettelse: falle, kaste seg

Infinitiv

fall

[fɔːl]

Fortid

fell

felled *

[fel]
[feld]

Perfektum partisipp

fallen

felled *

[fɔːln]
[feld]


* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

befall

[bɪˈfɔːl]

befell
befelled

[bi'fel]
[bi'feld]

befallen
befelled

[bɪˈfɔːln]
[bi'feld]

misbefell
misbefelled

misbefallen
misbefelled

misfell
misfelled

misfallen
misfelled

outfell

outfallen


Konjugering irregulære verb [fall]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
fall 
you
fall 
he/she/it
falls 
we
fall 
you
fall 
they
fall 

Present Continuous

I
am falling 
you
are falling 
he/she/it
is falling 
we
are falling 
you
are falling 
they
are falling 

Fortid

I
fell 
you
fell 
he/she/it
fell 
we
fell 
you
fell 
they
fell 

Past Kontinuerlig

I
was falling 
you
were falling 
he/she/it
was falling 
we
were falling 
you
were falling 
they
were falling 

Presens perfektum

I
have fallen 
you
have fallen 
he/she/it
has fallen 
we
have fallen 
you
have fallen 
they
have fallen 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been falling 
you
have been falling 
he/she/it
has been falling 
we
have been falling 
you
have been falling 
they
have been falling 

Past perfect

I
had fallen 
you
had fallen 
he/she/it
had fallen 
we
had fallen 
you
had fallen 
they
had fallen 

Past perfect kontinuerlig

I
had been falling 
you
had been falling 
he/she/it
had been falling 
we
had been falling 
you
had been falling 
they
had been falling 

Framtid

I
will fall 
you
will fall 
he/she/it
will fall 
we
will fall 
you
will fall 
they
will fall 

Future kontinuerlig

I
will be falling 
you
will be falling 
he/she/it
will be falling 
we
will be falling 
you
will be falling 
they
will be falling 

Future perfect

I
will have fallen 
you
will have fallen 
he/she/it
will have fallen 
we
will have fallen 
you
will have fallen 
they
will have fallen 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been falling 
you
will have been falling 
he/she/it
will have been falling 
we
will have been falling 
you
will have been falling 
they
will have been falling 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [fall]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would fall 
you
would fall 
he/she/it
would fall 
we
would fall 
you
would fall 
they
would fall 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be falling 
you
would be falling 
he/she/it
would be falling 
we
would be falling 
you
would be falling 
they
would be falling 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have fallen 
you
would have fallen 
he/she/it
would have fallen 
we
would have fallen 
you
would have fallen 
they
would have fallen 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been falling 
you
would have been falling 
he/she/it
would have been falling 
we
would have been falling 
you
would have been falling 
they
would have been falling 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [fall]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
fall 
you
fall 
he/she/it
fall 
we
fall 
you
fall 
they
fall 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
fell 
you
fell 
he/she/it
fell 
we
fell 
you
fell 
they
fell 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had fallen 
you
had fallen 
he/she/it
had fallen 
we
had fallen 
you
had fallen 
they
had fallen 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [fall]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
fall 
you
Let´s fall 
he/she/it
fall 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [fall]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
falling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
fallen 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [fall]

fall about

fall apart

fall away

fall back upon

fall back on

fall back

fall behind

fall down

fall for

fall in

fall in with

fall off

fall on

fall out

fall over

fall through

fall to

fall uponIrregulære verb