Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb FEEL | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  feel


Sist gang den uregelmessige verb feel

A1 Oversettelse: føle, kjenne etter, kjenne, kjenne på

Infinitiv

feel

[fi:l]

Fortid

felt

[felt]


Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

forefelt

forefelt


Konjugering irregulære verb [feel]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
feel 
you
feel 
he/she/it
feels 
we
feel 
you
feel 
they
feel 

Present Continuous

I
am feeling 
you
are feeling 
he/she/it
is feeling 
we
are feeling 
you
are feeling 
they
are feeling 

Fortid

I
felt 
you
felt 
he/she/it
felt 
we
felt 
you
felt 
they
felt 

Past Kontinuerlig

I
was feeling 
you
were feeling 
he/she/it
was feeling 
we
were feeling 
you
were feeling 
they
were feeling 

Presens perfektum

I
have felt 
you
have felt 
he/she/it
has felt 
we
have felt 
you
have felt 
they
have felt 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been feeling 
you
have been feeling 
he/she/it
has been feeling 
we
have been feeling 
you
have been feeling 
they
have been feeling 

Past perfect

I
had felt 
you
had felt 
he/she/it
had felt 
we
had felt 
you
had felt 
they
had felt 

Past perfect kontinuerlig

I
had been feeling 
you
had been feeling 
he/she/it
had been feeling 
we
had been feeling 
you
had been feeling 
they
had been feeling 

Framtid

I
will feel 
you
will feel 
he/she/it
will feel 
we
will feel 
you
will feel 
they
will feel 

Future kontinuerlig

I
will be feeling 
you
will be feeling 
he/she/it
will be feeling 
we
will be feeling 
you
will be feeling 
they
will be feeling 

Future perfect

I
will have felt 
you
will have felt 
he/she/it
will have felt 
we
will have felt 
you
will have felt 
they
will have felt 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been feeling 
you
will have been feeling 
he/she/it
will have been feeling 
we
will have been feeling 
you
will have been feeling 
they
will have been feeling 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [feel]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would feel 
you
would feel 
he/she/it
would feel 
we
would feel 
you
would feel 
they
would feel 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be feeling 
you
would be feeling 
he/she/it
would be feeling 
we
would be feeling 
you
would be feeling 
they
would be feeling 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have felt 
you
would have felt 
he/she/it
would have felt 
we
would have felt 
you
would have felt 
they
would have felt 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been feeling 
you
would have been feeling 
he/she/it
would have been feeling 
we
would have been feeling 
you
would have been feeling 
they
would have been feeling 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [feel]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
feel 
you
feel 
he/she/it
feel 
we
feel 
you
feel 
they
feel 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
felt 
you
felt 
he/she/it
felt 
we
felt 
you
felt 
they
felt 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had felt 
you
had felt 
he/she/it
had felt 
we
had felt 
you
had felt 
they
had felt 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [feel]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
feel 
you
Let´s feel 
he/she/it
feel 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [feel]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
feeling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
felt 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [feel]

feel about

feel around

feel for

feel out

feel up

feel up to

fall behind

fall down

fall for

fall in

fall in with

fall off

fall on

fall out

fall over

fall through

fall to

fall uponIrregulære verb