Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb FORELAY ** | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  forelay


Sist gang den uregelmessige verb forelay **

Infinitiv

forelay **

Fortid

forelaid

forelayed *

Perfektum partisipp

forelaid

forelayed ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

lay

[leɪ]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]
Irregulære verb