Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb FORELIE ** | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  forelie


Sist gang den uregelmessige verb forelie **

Infinitiv

forelie **

Fortid

forelay

Perfektum partisipp

forelain

forelien ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

lie

[laɪ]

lay

[leɪ]

lain
lien

[leɪn]
[laɪn]
Irregulære verb