Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb FOREREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  foreread


Sist gang den uregelmessige verb foreread

Infinitiv

foreread

Fortid

foreread

Perfektum partisipp

foreread

forereaden ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

read

[riːd]

read

[red]

read
readen

[red]
[riːdn]
Irregulære verb