Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb FORFRET | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  forfret


Sist gang den uregelmessige verb forfret

Infinitiv

forfret

Fortid

forfretted

Perfektum partisipp

forfretted

forfrettenAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

eat

[iːt]

ate

[et]
[eɪt]

eaten

[i:tn]
Irregulære verb