Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb FORGET | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  forget


Sist gang den uregelmessige verb forget

A2 Oversettelse: glemme

Infinitiv

forget

[fəˈɡet]

Fortid

forgot

forgat *

[fəˈɡɒt]
[fəˈɡʌt]

Perfektum partisipp

forgotten

forgot*

[fəˈɡɒtn]
[fəˈɡɒt]


* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

get

[ɡet]

got
gat

[ɡɒt]
[gʌt]

got
gotten

[ɡɒt]
[ɡɒtn]


Konjugering irregulære verb [forget]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
forget 
you
forget 
he/she/it
forgets 
we
forget 
you
forget 
they
forget 

Present Continuous

I
am forgetting 
you
are forgetting 
he/she/it
is forgetting 
we
are forgetting 
you
are forgetting 
they
are forgetting 

Fortid

I
forgot; forgat 
you
forgot; forgat 
he/she/it
forgot; forgat 
we
forgot; forgat 
you
forgot; forgat 
they
forgot; forgat 

Past Kontinuerlig

I
was forgetting 
you
were forgetting 
he/she/it
was forgetting 
we
were forgetting 
you
were forgetting 
they
were forgetting 

Presens perfektum

I
have forgotten 
you
have forgotten 
he/she/it
has forgotten 
we
have forgotten 
you
have forgotten 
they
have forgotten 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been forgetting 
you
have been forgetting 
he/she/it
has been forgetting 
we
have been forgetting 
you
have been forgetting 
they
have been forgetting 

Past perfect

I
had forgotten 
you
had forgotten 
he/she/it
had forgotten 
we
had forgotten 
you
had forgotten 
they
had forgotten 

Past perfect kontinuerlig

I
had been forgetting 
you
had been forgetting 
he/she/it
had been forgetting 
we
had been forgetting 
you
had been forgetting 
they
had been forgetting 

Framtid

I
will forget 
you
will forget 
he/she/it
will forget 
we
will forget 
you
will forget 
they
will forget 

Future kontinuerlig

I
will be forgetting 
you
will be forgetting 
he/she/it
will be forgetting 
we
will be forgetting 
you
will be forgetting 
they
will be forgetting 

Future perfect

I
will have forgotten 
you
will have forgotten 
he/she/it
will have forgotten 
we
will have forgotten 
you
will have forgotten 
they
will have forgotten 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been forgetting 
you
will have been forgetting 
he/she/it
will have been forgetting 
we
will have been forgetting 
you
will have been forgetting 
they
will have been forgetting 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [forget]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would forget 
you
would forget 
he/she/it
would forget 
we
would forget 
you
would forget 
they
would forget 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be forgetting 
you
would be forgetting 
he/she/it
would be forgetting 
we
would be forgetting 
you
would be forgetting 
they
would be forgetting 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have forgotten 
you
would have forgotten 
he/she/it
would have forgotten 
we
would have forgotten 
you
would have forgotten 
they
would have forgotten 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been forgetting 
you
would have been forgetting 
he/she/it
would have been forgetting 
we
would have been forgetting 
you
would have been forgetting 
they
would have been forgetting 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [forget]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
forget 
you
forget 
he/she/it
forget 
we
forget 
you
forget 
they
forget 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
forgot; forgat 
you
forgot; forgat 
he/she/it
forgot; forgat 
we
forgot; forgat 
you
forgot; forgat 
they
forgot; forgat 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had forgotten 
you
had forgotten 
he/she/it
had forgotten 
we
had forgotten 
you
had forgotten 
they
had forgotten 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [forget]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
forget 
you
Let´s forget 
he/she/it
forget 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [forget]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
forgetting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
forgotten; forgot 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Irregulære verb