Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb FORLAY ** | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  forlay


Sist gang den uregelmessige verb forlay **

Infinitiv

forlay **

Fortid

forlaid

forlayed *

Perfektum partisipp

forlaid

forlayed ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

lay

[leɪ]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]
Irregulære verb