Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb FORLEND ** | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  forlend


Sist gang den uregelmessige verb forlend **

Infinitiv

forlend **

Fortid

forlent

Perfektum partisipp

forlent** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

lend

[lend]

lent

[lent]

lent

[lent]
Irregulære verb