Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb FORLESE ** | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  forlese


Sist gang den uregelmessige verb forlese **

Infinitiv

forlese **

Fortid

forlore

Perfektum partisipp

forlorn** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller

Irregulære verb