Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb FORSAKE | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  forsake


Sist gang den uregelmessige verb forsake

C2 Oversettelse: forlate

Infinitiv

forsake

[fəˈseɪk]

Fortid

forsook

[fəˈsʊk]

Perfektum partisipp

forsaken

[fəˈseɪkən]

Konjugering irregulære verb [forsake]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
forsake 
you
forsake 
he/she/it
forsakes 
we
forsake 
you
forsake 
they
forsake 

Present Continuous

I
am forsaking 
you
are forsaking 
he/she/it
is forsaking 
we
are forsaking 
you
are forsaking 
they
are forsaking 

Fortid

I
forsook 
you
forsook 
he/she/it
forsook 
we
forsook 
you
forsook 
they
forsook 

Past Kontinuerlig

I
was forsaking 
you
were forsaking 
he/she/it
was forsaking 
we
were forsaking 
you
were forsaking 
they
were forsaking 

Presens perfektum

I
have forsaken 
you
have forsaken 
he/she/it
has forsaken 
we
have forsaken 
you
have forsaken 
they
have forsaken 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been forsaking 
you
have been forsaking 
he/she/it
has been forsaking 
we
have been forsaking 
you
have been forsaking 
they
have been forsaking 

Past perfect

I
had forsaken 
you
had forsaken 
he/she/it
had forsaken 
we
had forsaken 
you
had forsaken 
they
had forsaken 

Past perfect kontinuerlig

I
had been forsaking 
you
had been forsaking 
he/she/it
had been forsaking 
we
had been forsaking 
you
had been forsaking 
they
had been forsaking 

Framtid

I
will forsake 
you
will forsake 
he/she/it
will forsake 
we
will forsake 
you
will forsake 
they
will forsake 

Future kontinuerlig

I
will be forsaking 
you
will be forsaking 
he/she/it
will be forsaking 
we
will be forsaking 
you
will be forsaking 
they
will be forsaking 

Future perfect

I
will have forsaken 
you
will have forsaken 
he/she/it
will have forsaken 
we
will have forsaken 
you
will have forsaken 
they
will have forsaken 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been forsaking 
you
will have been forsaking 
he/she/it
will have been forsaking 
we
will have been forsaking 
you
will have been forsaking 
they
will have been forsaking 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [forsake]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would forsake 
you
would forsake 
he/she/it
would forsake 
we
would forsake 
you
would forsake 
they
would forsake 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be forsaking 
you
would be forsaking 
he/she/it
would be forsaking 
we
would be forsaking 
you
would be forsaking 
they
would be forsaking 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have forsaken 
you
would have forsaken 
he/she/it
would have forsaken 
we
would have forsaken 
you
would have forsaken 
they
would have forsaken 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been forsaking 
you
would have been forsaking 
he/she/it
would have been forsaking 
we
would have been forsaking 
you
would have been forsaking 
they
would have been forsaking 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [forsake]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
forsake 
you
forsake 
he/she/it
forsake 
we
forsake 
you
forsake 
they
forsake 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
forsook 
you
forsook 
he/she/it
forsook 
we
forsook 
you
forsook 
they
forsook 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had forsaken 
you
had forsaken 
he/she/it
had forsaken 
we
had forsaken 
you
had forsaken 
they
had forsaken 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [forsake]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
forsake 
you
Let´s forsake 
he/she/it
forsake 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [forsake]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
forsaking 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
forsaken 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Irregulære verb