LEARNIV.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  forshape


Sist gang den uregelmessige verb forshape * *

Infinitiv

forshape * *

Fortid

forshaped

forshope *

Perfektum partisipp

forshaped

forshapen ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller


   
   


Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

shaped
shope

shaped
shapen
Irregulære verb