Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb FORSPREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  forspread


Sist gang den uregelmessige verb forspread

Infinitiv

forspread

Fortid

forspread

Perfektum partisipp

forspreadAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

spread

[spred]

spread
spreaded

[spred]
[spredɪd]

spread
spreaded

[spred]
[spredɪd]Irregulære verb