Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb FORSWINK ** | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  forswink


Sist gang den uregelmessige verb forswink **

Infinitiv

forswink **

Fortid

forswank

forswonk

Perfektum partisipp

forswunk

forswunken** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

swank
swonk
swinkt
swinked

swunk
swunken
swonken
swinkt
swinked
Irregulære verb