Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb GAINSAY ** | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  gainsay


Sist gang den uregelmessige verb gainsay **

Infinitiv

gainsay **

Fortid

gainsaid

Perfektum partisipp

gainsaid** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

say

[seɪ]

said

[sed]

said

[sed]
Irregulære verb