Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb GRIND | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  grind


Sist gang den uregelmessige verb grind

C1 Oversettelse: male, kverne, skrape, rive, raspe

Infinitiv

grind

[ɡraɪnd]

Fortid

ground

grinded

[ɡraʊnd]
[ɡraɪndid]

Perfektum partisipp

ground

grinded

grounden *

[ɡraʊnd]
[ɡraɪndid]
[ɡraʊndn]


* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekterKonjugering irregulære verb [grind]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
grind 
you
grind 
he/she/it
grinds 
we
grind 
you
grind 
they
grind 

Present Continuous

I
am grinding 
you
are grinding 
he/she/it
is grinding 
we
are grinding 
you
are grinding 
they
are grinding 

Fortid

I
ground 
you
ground 
he/she/it
ground 
we
ground 
you
ground 
they
ground 

Past Kontinuerlig

I
was grinding 
you
were grinding 
he/she/it
was grinding 
we
were grinding 
you
were grinding 
they
were grinding 

Presens perfektum

I
have ground 
you
have ground 
he/she/it
has ground 
we
have ground 
you
have ground 
they
have ground 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been grinding 
you
have been grinding 
he/she/it
has been grinding 
we
have been grinding 
you
have been grinding 
they
have been grinding 

Past perfect

I
had ground 
you
had ground 
he/she/it
had ground 
we
had ground 
you
had ground 
they
had ground 

Past perfect kontinuerlig

I
had been grinding 
you
had been grinding 
he/she/it
had been grinding 
we
had been grinding 
you
had been grinding 
they
had been grinding 

Framtid

I
will grind 
you
will grind 
he/she/it
will grind 
we
will grind 
you
will grind 
they
will grind 

Future kontinuerlig

I
will be grinding 
you
will be grinding 
he/she/it
will be grinding 
we
will be grinding 
you
will be grinding 
they
will be grinding 

Future perfect

I
will have ground 
you
will have ground 
he/she/it
will have ground 
we
will have ground 
you
will have ground 
they
will have ground 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been grinding 
you
will have been grinding 
he/she/it
will have been grinding 
we
will have been grinding 
you
will have been grinding 
they
will have been grinding 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [grind]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would grind 
you
would grind 
he/she/it
would grind 
we
would grind 
you
would grind 
they
would grind 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be grinding 
you
would be grinding 
he/she/it
would be grinding 
we
would be grinding 
you
would be grinding 
they
would be grinding 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have ground 
you
would have ground 
he/she/it
would have ground 
we
would have ground 
you
would have ground 
they
would have ground 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been grinding 
you
would have been grinding 
he/she/it
would have been grinding 
we
would have been grinding 
you
would have been grinding 
they
would have been grinding 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [grind]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
grind 
you
grind 
he/she/it
grind 
we
grind 
you
grind 
they
grind 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
ground 
you
ground 
he/she/it
ground 
we
ground 
you
ground 
they
ground 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had ground 
you
had ground 
he/she/it
had ground 
we
had ground 
you
had ground 
they
had ground 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [grind]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
grind 
you
Let´s grind 
he/she/it
grind 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [grind]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
grinding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
ground 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [grind]

grind away

grind down

grind on

grind out

grind upIrregulære verb