Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb HOLD | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  hold


Sist gang den uregelmessige verb hold

A2 Oversettelse: holde

Infinitiv

hold

[həʊld]

Fortid

held

[held]

Perfektum partisipp

held

holden *

[held]
[həʊldn]


* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

behold

[bɪˈhəʊld]

beheld

[bɪˈheld]

beheld
beholden

[bɪˈheld]
[bɪhəʊldn]

withhold

[wɪðˈhəʊld]

withheld

[wɪðˈheld]

withheld
withholden

[wɪðˈheld]
[wɪðˈhəʊlpn]

uphold

[ˌʌpˈhəʊld]

upheld

[ˌʌpˈheld]

upheld
upholden

[ˌʌpˈheld]
[ˌʌpˈhəʊlpn]

inhold

[ɪnˈhəʊld]

inheld

[ɪnˈheld]

inheld
inholden

[ɪnˈheld]
[ɪnhəʊldn]

misheld

misheld
misholden


Konjugering irregulære verb [hold]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
hold 
you
hold 
he/she/it
holds 
we
hold 
you
hold 
they
hold 

Present Continuous

I
am holding 
you
are holding 
he/she/it
is holding 
we
are holding 
you
are holding 
they
are holding 

Fortid

I
held 
you
held 
he/she/it
held 
we
held 
you
held 
they
held 

Past Kontinuerlig

I
was holding 
you
were holding 
he/she/it
was holding 
we
were holding 
you
were holding 
they
were holding 

Presens perfektum

I
have held 
you
have held 
he/she/it
has held 
we
have held 
you
have held 
they
have held 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been holding 
you
have been holding 
he/she/it
has been holding 
we
have been holding 
you
have been holding 
they
have been holding 

Past perfect

I
had held 
you
had held 
he/she/it
had held 
we
had held 
you
had held 
they
had held 

Past perfect kontinuerlig

I
had been holding 
you
had been holding 
he/she/it
had been holding 
we
had been holding 
you
had been holding 
they
had been holding 

Framtid

I
will hold 
you
will hold 
he/she/it
will hold 
we
will hold 
you
will hold 
they
will hold 

Future kontinuerlig

I
will be holding 
you
will be holding 
he/she/it
will be holding 
we
will be holding 
you
will be holding 
they
will be holding 

Future perfect

I
will have held 
you
will have held 
he/she/it
will have held 
we
will have held 
you
will have held 
they
will have held 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been holding 
you
will have been holding 
he/she/it
will have been holding 
we
will have been holding 
you
will have been holding 
they
will have been holding 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [hold]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would hold 
you
would hold 
he/she/it
would hold 
we
would hold 
you
would hold 
they
would hold 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be holding 
you
would be holding 
he/she/it
would be holding 
we
would be holding 
you
would be holding 
they
would be holding 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have held 
you
would have held 
he/she/it
would have held 
we
would have held 
you
would have held 
they
would have held 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been holding 
you
would have been holding 
he/she/it
would have been holding 
we
would have been holding 
you
would have been holding 
they
would have been holding 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [hold]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
hold 
you
hold 
he/she/it
hold 
we
hold 
you
hold 
they
hold 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
held 
you
held 
he/she/it
held 
we
held 
you
held 
they
held 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had held 
you
had held 
he/she/it
had held 
we
had held 
you
had held 
they
had held 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [hold]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
hold 
you
Let´s hold 
he/she/it
hold 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [hold]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
holding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
held 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [hold]

hold against

hold back

hold down

hold forth

hold in

hold off

hold on

hold on to

hold out

hold out on

hold over

hold to

hold together

hold under

hold up

hold withIrregulære verb