Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb INTAKE | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  intake


Sist gang den uregelmessige verb intake

Infinitiv

intake

Fortid

intook

intaked *

Perfektum partisipp

intaken* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

take

[teɪk]

took
taked

[tʊk]
[teɪkəd]

taken

[ˈteɪkən]
Irregulære verb