LEARNIV.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  interlay


Sist gang den uregelmessige verb interlay


infinitiv

interlay

[ɪntəˈleɪ]

Fortid

interlaid

interlayed *

[ɪntəˈleɪd]
[ɪntəˈleɪd]

Perfektum partisipp

interlaid

interlayed *

[ɪntəˈleɪd]
[ɪntəˈleɪd]


* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter


   
   


Avledet av verbet:

infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

lay

[leɪ]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]
Irregulære verb