vanlige verb
learniv.com  >  no  >  Konjugering vanlige verb

Konjugering vanlige verb

accepted
accepted
akseptere, godkjenne, ta imot, motta, aksepetere, godta
added
added
legge til, legge ved, legge sammen, addere, tilsette
admired
admired
beundre
admitted
admitted
slippe inn, innrømme
advised
advised
råde
afforded
afforded
skaffe, tåle, ha råd til
agreed
agreed
overensstemme, jatte, å være enig, være enig
allowed
allowed
tillate
amused
amused
underholde, more
analyzed
analyzed
analysere
announced
announced
melde, kunngjøre, opplyse om, gi beskjed om, gjøre kjent
annoyed
annoyed
irritere
answered
answered
svare, oppfylle, tilfredsstille
appeared
appeared
virke, dukke opp
applauded
applauded
klappe
appreciated
appreciated
forstå, sette pris på, stige i verdi, verdsette
approved
approved
godkjenne, tillate
argued
argued
diskutere, krangle, kjekle, trette
arranged
arranged
arrangere, ordne, pynte, organisere, dandere
arrested
arrested
arrestere
arrived
arrived
ankomme, komme
asked
asked
spørre, be om, fordre, invitere
attached
attached
feste, legge ved
attacked
attacked
angripe
attempted
attempted
forsøke, prøve
attended
attended
delta, følge med, ta seg av
attracted
attracted
tiltrekke seg
avoided
avoided
unngå
backed
backed
rygge
balanced
balanced
balansere
banned
banned
forby
banged
banged
bang
bared
bared
naken
batted
batted
flaggermus
battled
battled
kjempe, stride, krige
beamed
beamed
stråle, skinne, lyse
begged
begged
tigge
behaved
behaved
oppføre seg
belonged
belonged
tilhøre
bleached
bleached
bleke, bleike
blinded
blinded
blind
blinked
blinked
blinke
blotted
blotted
blot
blushed
blushed
rødme
boasted
boasted
skryte, prale, braute
boiled
boiled
Kok opp
bolted
bolted
bolt
bombed
bombed
bombe
booked
booked
notere, skrive ned, reservere, bestille
bored
bored
bore, kjede
borrowed
borrowed
låne
bounced
bounced
sprette
bowed
bowed
Bue
boxed
boxed
eske
branched
branched
gren
bruised
bruised
blåmerke
brushed
brushed
børste
bubbled
bubbled
boble
bumped
bumped
dunke
buried
buried
begrave
buzzed
buzzed
buzz
calculated
calculated
kalkulere, regne ut
called
called
hyle, kalle, ringe, skrike, rope
camped
camped
slå leir, campe, slå seg ned
cared
cared
omsorg
carried
carried
bære
carved
carved; carven
Carve
caused
caused
årsaken
challenged
challenged
utfordre, opponere
changed
changed
endre, forandre, skifte, gjøre om, bytte, erstatte, bytte ut
charged
charged
gi oppgave, saksøke, belaste, bebyrde
chased
chased
løpe, jage etter, forfølge, jakte, jage
cheated
cheated
jukse, fuske, være utro, bedra, lure, unngå, snyte
checked
checked
kryssjekke, krysse av, avkrysse, kontrollere, sjekke
cheered
cheered
heie
chewed
chewed
tygge
choked
choked
kvele, ta kvelertak
chopped
chopped
hugge
claimed
claimed
kreve, gjøre krav på, hevde
cleaned
cleaned
gjøre rent, vaske
cleared
cleared
klar
clipped
clipped
klippe
closed
closed
lukke, stenge, avslutte
coached
coached
trener
coiled
coiled
Spole
collected
collected
samle, samle inn
commanded
commanded
kreve, kommandere, befale
communicated
communicated
kommunisere
compared
compared
sammenligne
competed
competed
konkurrere
complained
complained
klage
completed
completed
gjøre ferdig, ferdiggjøre, ferdigstille
concentrated
concentrated
konsentrere seg, konsentrere
concerned
concerned
bekymring
confessed
confessed
tilstå, bekjenne sine synder
connected
connected
sette sammen, forbinde
considered
considered
betrakte, vurdere
consisted
consisted
bestå
contained
contained
inneholde
continued
continued
Fortsette
copied
copied
kopiere, ta kopi, imitere, motta
corrected
corrected
korrigere, rette
coughed
coughed
hoste
counted
counted
telle
covered
covered
dekke
cracked
cracked
sprekk
crashed
crashed
brak
crawled
crawled
crawl
crossed
crossed
krysse
crushed
crushed
knuse, pulverisere, atomisere, finknuse, sammentrykke, sammenpresse
cried
cried
hyle, skrike, rope
cured
cured
kurere
curled
curled
krølle
curved
curved
kurve
cycled
cycled
syklus
damaged
damaged
skade
danced
danced
danse
decayed
decayed
forfall
deceived
deceived
lure, bedra, forføre, føre bak lyset, villede
decided
decided
bestemme, avgjøre
decorated
decorated
pynte, dekke, dekorere, pynte seg, smykke ut
delayed
delayed
forsinkelse
delighted
delighted
glede
delivered
delivered
levere, befri
depended
depended
stole på, avhenge
described
described
beskrive
deserted
deserted
ørken
deserved
deserved
fortjene
destroyed
destroyed
ødelegge
detected
detected
oppdage
developed
developed
utvikle
disagreed
disagreed
være uenig, være uenige, ikke stemme overens
disappeared
disappeared
forsvinne, fjerne
disapproved
disapproved
avvise, ikke godkjenne
disarmed
disarmed
avvæpne
discovered
discovered
oppdage
disliked
disliked
motvilje
divided
divided
dele, kutte i biter, skjære i biter, dividere, dele på
doubled
doubled
doble
doubted
doubted
tvil
drained
drained
tømme, tappe, drenere
dripped
dripped
dryppe, sive
dropped
dropped
falle, miste, droppe
drowned
drowned
drukne
drummed
drummed
tromme
dried
dried
tørke
dusted
dusted
støv
educated
educated
utdanne
embarrassed
embarrassed
flau
employed
employed
ansette
emptied
emptied
tømme
encouraged
encouraged
oppfordre, oppmuntre, anbefale
ended
ended
slutte
enjoyed
enjoyed
nyte, kose seg med
entered
entered
entre, komme inn, gå inn
entertained
entertained
underholde
escaped
escaped
rømme, flykte, unngå, unnslippe, komme unna
examined
examined
undersøke, eksaminere, granske, se over
excited
excited
Excite
excused
excused
tilgi
exercised
exercised
trene, utøve, praktisere
existed
existed
eksistere
expanded
expanded
utvide, utdype, vokse, ekspandere, bre seg, faktorisere, greie ut, bli større
expected
expected
fordre, forvente
explained
explained
forklare
exploded
exploded
eksplodere, sprenge
extended
extended
utvide, forlenge
faced
faced
ansikt
faded
faded
falme
failed
failed
feile, mislykkes, svikte
fancied
fancied
fancy
fastened
fastened
feste
feared
feared
frykt
fenced
fenced
gjerde inn
fetched
fetched
innbringe, hente
filed
filed
arkivere, inngi, fremme, lagre
filled
filled
fylle
filmed
filmed
filme
fired
fired
avskjedige, gi sparken, sparke, fyre, tenne på, avfyre, brenne
fixed
fixed
reparere, fikse, fiksere, ordne, feste, bøte, vøle bøta/bøte, fiksa/fikse, reparera/reparere, vøla/vøle
flapped
flapped
klaff
flashed
flashed
lyse, glimte, blinke, blitse, flashe
floated
floated
flyte
flooded
flooded
oversvømme
flowed
flowed
strømme, flomme, fløda, fløyma
flowered
flowered
blomst
folded
folded
brette
followed
followed
følge
fooled
fooled
lure, narre
forced
forced
påtvinge, tvinge
formed
formed
skjema
founded
founded
grunnlegge
framed
framed
ramme inn, innramme
frightened
frightened
skremme
fried
fried
steke
gathered
gathered
samle, sanke
gazed
gazed
blikk
glowed
glowed
gløde
glued
glued
lim
grabbed
grabbed
gripe, ta, grabbe

vanlige verb


Start med studiet av uregelmessige verb:
Tilfeldig utvalg

vanlige verb & Norsk uregelmessige verb