Learniv
▷ Bøyning av verbet å ABOLISH | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  vanlige verb  >  abolish


Bøyning av verbet å abolish

Oversettelse: avskaffe, forkaste

Infinitiv

abolish

/əˈbɒlɪʃ/

Fortid

abolished

/əˈbɒlɪʃt/

Perfektum partisipp

abolished

/əˈbɒlɪʃt/

Konjugering [abolish]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
abolish 
you
abolish 
he/she/it
abolishes 
we
abolish 
you
abolish 
they
abolish 

Present Continuous

I
am abolishing 
you
are abolishing 
he/she/it
is abolishing 
we
are abolishing 
you
are abolishing 
they
are abolishing 

Fortid

I
abolished 
you
abolished 
he/she/it
abolished 
we
abolished 
you
abolished 
they
abolished 

Past Kontinuerlig

I
was abolishing 
you
were abolishing 
he/she/it
was abolishing 
we
were abolishing 
you
were abolishing 
they
were abolishing 

Presens perfektum

I
have abolished 
you
have abolished 
he/she/it
has abolished 
we
have abolished 
you
have abolished 
they
have abolished 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been abolishing 
you
have been abolishing 
he/she/it
has been abolishing 
we
have been abolishing 
you
have been abolishing 
they
have been abolishing 

Past perfect

I
had abolished 
you
had abolished 
he/she/it
had abolished 
we
had abolished 
you
had abolished 
they
had abolished 

Past perfect kontinuerlig

I
had been abolishing 
you
had been abolishing 
he/she/it
had been abolishing 
we
had been abolishing 
you
had been abolishing 
they
had been abolishing 

Framtid

I
will abolish 
you
will abolish 
he/she/it
will abolish 
we
will abolish 
you
will abolish 
they
will abolish 

Future kontinuerlig

I
will be abolishing 
you
will be abolishing 
he/she/it
will be abolishing 
we
will be abolishing 
you
will be abolishing 
they
will be abolishing 

Future perfect

I
will have abolished 
you
will have abolished 
he/she/it
will have abolished 
we
will have abolished 
you
will have abolished 
they
will have abolished 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been abolishing 
you
will have been abolishing 
he/she/it
will have been abolishing 
we
will have been abolishing 
you
will have been abolishing 
they
will have been abolishing 

Betinget
(Conditional)
[abolish]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would abolish 
you
would abolish 
he/she/it
would abolish 
we
would abolish 
you
would abolish 
they
would abolish 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be abolishing 
you
would be abolishing 
he/she/it
would be abolishing 
we
would be abolishing 
you
would be abolishing 
they
would be abolishing 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have abolished 
you
would have abolished 
he/she/it
would have abolished 
we
would have abolished 
you
would have abolished 
they
would have abolished 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been abolishing 
you
would have been abolishing 
he/she/it
would have been abolishing 
we
would have been abolishing 
you
would have been abolishing 
they
would have been abolishing 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
[abolish]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
abolish 
you
abolish 
he/she/it
abolish 
we
abolish 
you
abolish 
they
abolish 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
abolished 
you
abolished 
he/she/it
abolished 
we
abolished 
you
abolished 
they
abolished 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had abolished 
you
had abolished 
he/she/it
had abolished 
we
had abolished 
you
had abolished 
they
had abolished 

Imperativ
(Imperativ)
[abolish]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
abolish 
you
Let´s abolish 
he/she/it
abolish 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
[abolish]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
abolishing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
abolished 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 vanlige verb & Irregulære verb