Learniv
▷ Bøyning av verbet å ABORT | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  vanlige verb  >  abort


Bøyning av verbet å abort

Oversettelse: avbryte

Infinitiv

abort

/əˈbɔːt/

Fortid

aborted

/əˈbɔːt/

Perfektum partisipp

aborted

/əˈbɔːt/

Konjugering [abort]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
abort 
you
abort 
he/she/it
aborts 
we
abort 
you
abort 
they
abort 

Present Continuous

I
am aborting 
you
are aborting 
he/she/it
is aborting 
we
are aborting 
you
are aborting 
they
are aborting 

Fortid

I
aborted 
you
aborted 
he/she/it
aborted 
we
aborted 
you
aborted 
they
aborted 

Past Kontinuerlig

I
was aborting 
you
were aborting 
he/she/it
was aborting 
we
were aborting 
you
were aborting 
they
were aborting 

Presens perfektum

I
have aborted 
you
have aborted 
he/she/it
has aborted 
we
have aborted 
you
have aborted 
they
have aborted 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been aborting 
you
have been aborting 
he/she/it
has been aborting 
we
have been aborting 
you
have been aborting 
they
have been aborting 

Past perfect

I
had aborted 
you
had aborted 
he/she/it
had aborted 
we
had aborted 
you
had aborted 
they
had aborted 

Past perfect kontinuerlig

I
had been aborting 
you
had been aborting 
he/she/it
had been aborting 
we
had been aborting 
you
had been aborting 
they
had been aborting 

Framtid

I
will abort 
you
will abort 
he/she/it
will abort 
we
will abort 
you
will abort 
they
will abort 

Future kontinuerlig

I
will be aborting 
you
will be aborting 
he/she/it
will be aborting 
we
will be aborting 
you
will be aborting 
they
will be aborting 

Future perfect

I
will have aborted 
you
will have aborted 
he/she/it
will have aborted 
we
will have aborted 
you
will have aborted 
they
will have aborted 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been aborting 
you
will have been aborting 
he/she/it
will have been aborting 
we
will have been aborting 
you
will have been aborting 
they
will have been aborting 

Betinget
(Conditional)
[abort]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would abort 
you
would abort 
he/she/it
would abort 
we
would abort 
you
would abort 
they
would abort 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be aborting 
you
would be aborting 
he/she/it
would be aborting 
we
would be aborting 
you
would be aborting 
they
would be aborting 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have aborted 
you
would have aborted 
he/she/it
would have aborted 
we
would have aborted 
you
would have aborted 
they
would have aborted 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been aborting 
you
would have been aborting 
he/she/it
would have been aborting 
we
would have been aborting 
you
would have been aborting 
they
would have been aborting 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
[abort]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
abort 
you
abort 
he/she/it
abort 
we
abort 
you
abort 
they
abort 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
aborted 
you
aborted 
he/she/it
aborted 
we
aborted 
you
aborted 
they
aborted 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had aborted 
you
had aborted 
he/she/it
had aborted 
we
had aborted 
you
had aborted 
they
had aborted 

Imperativ
(Imperativ)
[abort]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
abort 
you
Let´s abort 
he/she/it
abort 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
[abort]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
aborting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
aborted 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 vanlige verb & Irregulære verb