Learniv
▷ Bøyning av verbet å ADD | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  vanlige verb  >  add


Bøyning av verbet å add

A1 Oversettelse: legge til, legge ved, legge sammen, addere, tilsette

Infinitiv

add

/æd/

Fortid

added

/ˈæd.əd/

Perfektum partisipp

added

/ˈæd.əd/

Konjugering [add]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
add 
you
add 
he/she/it
adds 
we
add 
you
add 
they
add 

Present Continuous

I
am adding 
you
are adding 
he/she/it
is adding 
we
are adding 
you
are adding 
they
are adding 

Fortid

I
added 
you
added 
he/she/it
added 
we
added 
you
added 
they
added 

Past Kontinuerlig

I
was adding 
you
were adding 
he/she/it
was adding 
we
were adding 
you
were adding 
they
were adding 

Presens perfektum

I
have added 
you
have added 
he/she/it
has added 
we
have added 
you
have added 
they
have added 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been adding 
you
have been adding 
he/she/it
has been adding 
we
have been adding 
you
have been adding 
they
have been adding 

Past perfect

I
had added 
you
had added 
he/she/it
had added 
we
had added 
you
had added 
they
had added 

Past perfect kontinuerlig

I
had been adding 
you
had been adding 
he/she/it
had been adding 
we
had been adding 
you
had been adding 
they
had been adding 

Framtid

I
will add 
you
will add 
he/she/it
will add 
we
will add 
you
will add 
they
will add 

Future kontinuerlig

I
will be adding 
you
will be adding 
he/she/it
will be adding 
we
will be adding 
you
will be adding 
they
will be adding 

Future perfect

I
will have added 
you
will have added 
he/she/it
will have added 
we
will have added 
you
will have added 
they
will have added 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been adding 
you
will have been adding 
he/she/it
will have been adding 
we
will have been adding 
you
will have been adding 
they
will have been adding 

Betinget
(Conditional)
[add]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would add 
you
would add 
he/she/it
would add 
we
would add 
you
would add 
they
would add 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be adding 
you
would be adding 
he/she/it
would be adding 
we
would be adding 
you
would be adding 
they
would be adding 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have added 
you
would have added 
he/she/it
would have added 
we
would have added 
you
would have added 
they
would have added 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been adding 
you
would have been adding 
he/she/it
would have been adding 
we
would have been adding 
you
would have been adding 
they
would have been adding 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
[add]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
add 
you
add 
he/she/it
add 
we
add 
you
add 
they
add 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
added 
you
added 
he/she/it
added 
we
added 
you
added 
they
added 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had added 
you
had added 
he/she/it
had added 
we
had added 
you
had added 
they
had added 

Imperativ
(Imperativ)
[add]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
add 
you
Let´s add 
he/she/it
add 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
[add]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
adding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
added 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
[add]

Add on

Add up

Add up tovanlige verb & Irregulære verb