Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb LEAD | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  lead


Sist gang den uregelmessige verb lead

B1

Infinitiv

lead

[liːd]

Fortid

led

[led]


Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

mislead

[mɪsˈliːd]

misled

[mɪsˈled]

misled

[mɪsˈled]

beled

beled

forthled

forthled

inled

inled

offled

offled

onled

onled

outled

outled

overled

overled

underled

underled

upled

upled


Konjugering irregulære verb [lead]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
lead 
you
lead 
he/she/it
leads 
we
lead 
you
lead 
they
lead 

Present Continuous

I
am leading 
you
are leading 
he/she/it
is leading 
we
are leading 
you
are leading 
they
are leading 

Fortid

I
led 
you
led 
he/she/it
led 
we
led 
you
led 
they
led 

Past Kontinuerlig

I
was leading 
you
were leading 
he/she/it
was leading 
we
were leading 
you
were leading 
they
were leading 

Presens perfektum

I
have led 
you
have led 
he/she/it
has led 
we
have led 
you
have led 
they
have led 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been leading 
you
have been leading 
he/she/it
has been leading 
we
have been leading 
you
have been leading 
they
have been leading 

Past perfect

I
had led 
you
had led 
he/she/it
had led 
we
had led 
you
had led 
they
had led 

Past perfect kontinuerlig

I
had been leading 
you
had been leading 
he/she/it
had been leading 
we
had been leading 
you
had been leading 
they
had been leading 

Framtid

I
will lead 
you
will lead 
he/she/it
will lead 
we
will lead 
you
will lead 
they
will lead 

Future kontinuerlig

I
will be leading 
you
will be leading 
he/she/it
will be leading 
we
will be leading 
you
will be leading 
they
will be leading 

Future perfect

I
will have led 
you
will have led 
he/she/it
will have led 
we
will have led 
you
will have led 
they
will have led 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been leading 
you
will have been leading 
he/she/it
will have been leading 
we
will have been leading 
you
will have been leading 
they
will have been leading 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [lead]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would lead 
you
would lead 
he/she/it
would lead 
we
would lead 
you
would lead 
they
would lead 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be leading 
you
would be leading 
he/she/it
would be leading 
we
would be leading 
you
would be leading 
they
would be leading 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have led 
you
would have led 
he/she/it
would have led 
we
would have led 
you
would have led 
they
would have led 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been leading 
you
would have been leading 
he/she/it
would have been leading 
we
would have been leading 
you
would have been leading 
they
would have been leading 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [lead]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
lead 
you
lead 
he/she/it
lead 
we
lead 
you
lead 
they
lead 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
led 
you
led 
he/she/it
led 
we
led 
you
led 
they
led 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had led 
you
had led 
he/she/it
had led 
we
had led 
you
had led 
they
had led 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [lead]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
lead 
you
Let´s lead 
he/she/it
lead 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [lead]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
leading 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
led 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [lead]

lead away

lead off

lead on

lead out

lead up toIrregulære verb