Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb LEAP | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  leap


Sist gang den uregelmessige verb leap

C2 Oversettelse: hoppe, springe

Infinitiv

leap

[li:p]

Fortid

leaped

leapt

lept *

[li:pt]
[lept]
[lept]
[ləʊp]

Perfektum partisipp

leaped

leapt

lopen *

[li:pt]
[lept]
[ləʊpn]


* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

beleaped
beleapt
belept
belope

beleaped
beleapt
belopen

forthleaped
forthleapt
forthlept
forthlope

forthleaped
forthleapt
forthlopen

outleaped
outleapt
outlept
outlope

outleaped
outleapt
outlopen

overleaped
overleapt
overlept
overlope

overleaped
overleapt
overlopen


Konjugering irregulære verb [leap]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
leap 
you
leap 
he/she/it
leaps 
we
leap 
you
leap 
they
leap 

Present Continuous

I
am leaping 
you
are leaping 
he/she/it
is leaping 
we
are leaping 
you
are leaping 
they
are leaping 

Fortid

I
leapt; leaped 
you
leapt; leaped 
he/she/it
leapt; leaped 
we
leapt; leaped 
you
leapt; leaped 
they
leapt; leaped 

Past Kontinuerlig

I
was leaping 
you
were leaping 
he/she/it
was leaping 
we
were leaping 
you
were leaping 
they
were leaping 

Presens perfektum

I
have leapt; leaped 
you
have leapt; leaped 
he/she/it
has leapt; leaped 
we
have leapt; leaped 
you
have leapt; leaped 
they
have leapt; leaped 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been leaping 
you
have been leaping 
he/she/it
has been leaping 
we
have been leaping 
you
have been leaping 
they
have been leaping 

Past perfect

I
had leapt; leaped 
you
had leapt; leaped 
he/she/it
had leapt; leaped 
we
had leapt; leaped 
you
had leapt; leaped 
they
had leapt; leaped 

Past perfect kontinuerlig

I
had been leaping 
you
had been leaping 
he/she/it
had been leaping 
we
had been leaping 
you
had been leaping 
they
had been leaping 

Framtid

I
will leap 
you
will leap 
he/she/it
will leap 
we
will leap 
you
will leap 
they
will leap 

Future kontinuerlig

I
will be leaping 
you
will be leaping 
he/she/it
will be leaping 
we
will be leaping 
you
will be leaping 
they
will be leaping 

Future perfect

I
will have leapt; leaped 
you
will have leapt; leaped 
he/she/it
will have leapt; leaped 
we
will have leapt; leaped 
you
will have leapt; leaped 
they
will have leapt; leaped 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been leaping 
you
will have been leaping 
he/she/it
will have been leaping 
we
will have been leaping 
you
will have been leaping 
they
will have been leaping 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [leap]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would leap 
you
would leap 
he/she/it
would leap 
we
would leap 
you
would leap 
they
would leap 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be leaping 
you
would be leaping 
he/she/it
would be leaping 
we
would be leaping 
you
would be leaping 
they
would be leaping 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have leapt; leaped 
you
would have leapt; leaped 
he/she/it
would have leapt; leaped 
we
would have leapt; leaped 
you
would have leapt; leaped 
they
would have leapt; leaped 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been leaping 
you
would have been leaping 
he/she/it
would have been leaping 
we
would have been leaping 
you
would have been leaping 
they
would have been leaping 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [leap]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
leap 
you
leap 
he/she/it
leap 
we
leap 
you
leap 
they
leap 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
leapt; leaped 
you
leapt; leaped 
he/she/it
leapt; leaped 
we
leapt; leaped 
you
leapt; leaped 
they
leapt; leaped 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had leapt; leaped 
you
had leapt; leaped 
he/she/it
had leapt; leaped 
we
had leapt; leaped 
you
had leapt; leaped 
they
had leapt; leaped 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [leap]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
leap 
you
Let´s leap 
he/she/it
leap 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [leap]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
leaping 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
leapt; leaped 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [leap]

leap about

leap around

leap at

leap out

leap upIrregulære verb