Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb LEAVE | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  leave


Sist gang den uregelmessige verb leave

A1 Oversettelse: forlate, etterlate

Infinitiv

leave

[liːv]

Fortid

left

[left]

Perfektum partisipp

left

laft *

[left]
[left]


* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Relaterte uregelmessige verb:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

beleft

beleft
belaft

forleft

forleft
forlaft

overleft

overleft
overlaft


Konjugering irregulære verb [leave]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
leave 
you
leave 
he/she/it
leaves 
we
leave 
you
leave 
they
leave 

Present Continuous

I
am leaving 
you
are leaving 
he/she/it
is leaving 
we
are leaving 
you
are leaving 
they
are leaving 

Fortid

I
left 
you
left 
he/she/it
left 
we
left 
you
left 
they
left 

Past Kontinuerlig

I
was leaving 
you
were leaving 
he/she/it
was leaving 
we
were leaving 
you
were leaving 
they
were leaving 

Presens perfektum

I
have left 
you
have left 
he/she/it
has left 
we
have left 
you
have left 
they
have left 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been leaving 
you
have been leaving 
he/she/it
has been leaving 
we
have been leaving 
you
have been leaving 
they
have been leaving 

Past perfect

I
had left 
you
had left 
he/she/it
had left 
we
had left 
you
had left 
they
had left 

Past perfect kontinuerlig

I
had been leaving 
you
had been leaving 
he/she/it
had been leaving 
we
had been leaving 
you
had been leaving 
they
had been leaving 

Framtid

I
will leave 
you
will leave 
he/she/it
will leave 
we
will leave 
you
will leave 
they
will leave 

Future kontinuerlig

I
will be leaving 
you
will be leaving 
he/she/it
will be leaving 
we
will be leaving 
you
will be leaving 
they
will be leaving 

Future perfect

I
will have left 
you
will have left 
he/she/it
will have left 
we
will have left 
you
will have left 
they
will have left 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been leaving 
you
will have been leaving 
he/she/it
will have been leaving 
we
will have been leaving 
you
will have been leaving 
they
will have been leaving 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [leave]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would leave 
you
would leave 
he/she/it
would leave 
we
would leave 
you
would leave 
they
would leave 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be leaving 
you
would be leaving 
he/she/it
would be leaving 
we
would be leaving 
you
would be leaving 
they
would be leaving 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have left 
you
would have left 
he/she/it
would have left 
we
would have left 
you
would have left 
they
would have left 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been leaving 
you
would have been leaving 
he/she/it
would have been leaving 
we
would have been leaving 
you
would have been leaving 
they
would have been leaving 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [leave]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
leave 
you
leave 
he/she/it
leave 
we
leave 
you
leave 
they
leave 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
left 
you
left 
he/she/it
left 
we
left 
you
left 
they
left 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had left 
you
had left 
he/she/it
had left 
we
had left 
you
had left 
they
had left 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [leave]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
leave 
you
Let´s leave 
he/she/it
leave 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [leave]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
leaving 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
left 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Phrasal verb
(Phrasal verbs)
irregulære verb [leave]

leave aside

leave behind

leave off

leave on

leave out

leave overIrregulære verb