Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb LIPREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  lipread


Sist gang den uregelmessige verb lipread

Infinitiv

lipread

Fortid

lipread

Perfektum partisipp

lipread

lipreaden *



* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter




Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

read

[riːd]

read

[red]

read
readen

[red]
[riːdn]












Irregulære verb