Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb MISBEFALL ** | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  misbefall


Sist gang den uregelmessige verb misbefall **

Infinitiv

misbefall **

Fortid

misbefell

misbefelled *

Perfektum partisipp

misbefallen

misbefelled ** Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

fall

[fɔːl]

fell
felled

[fel]
[feld]

fallen
felled

[fɔːln]
[feld]
Irregulære verb