Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb MISLEAD | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  mislead


Sist gang den uregelmessige verb mislead

C1 Oversettelse: villede

Infinitiv

mislead

[mɪsˈliːd]

Fortid

misled

[mɪsˈled]

Perfektum partisipp

misled

[mɪsˈled]


Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

lead

[liːd]

led

[led]

led

[led]

Konjugering irregulære verb [mislead]

Bøyning er etableringen av avledede former av et verb fra dens hoveddeler ved bøyning (forandring av formen i henhold til regler for grammatikk). For eksempel kan verbet "break" konjugeres for å danne ord i stykker, pauser, blakk, knust og rev.

Begrepet konjugering brukes bare for bøyning av verb, og ikke i andre deler av tale (bøyning av substantiver og adjektiv er kjent som fleksjon). Også er det ofte begrenset til betegner dannelsen av endelige former av et verb - disse kan bli referert til som konjugerte former, i motsetning til ikke-begrensede former, slik som infinitivformen eller gerund, som har en tendens til ikke å bli merket for det meste av grammatikalske kategorier.

Bøyning er også den tradisjonelle navn for en gruppe av verb som deler et lignende konjugering mønster i et bestemt språk (a verb klasse). Et verb som ikke følger alle de vanlige konjugeringsbetingelser mønstre av språket sies å være en irregulære verb .

  ...   ... Mer informasjon

Tilstede

I
mislead 
you
mislead 
he/she/it
misleads 
we
mislead 
you
mislead 
they
mislead 

Present Continuous

I
am misleading 
you
are misleading 
he/she/it
is misleading 
we
are misleading 
you
are misleading 
they
are misleading 

Fortid

I
misled 
you
misled 
he/she/it
misled 
we
misled 
you
misled 
they
misled 

Past Kontinuerlig

I
was misleading 
you
were misleading 
he/she/it
was misleading 
we
were misleading 
you
were misleading 
they
were misleading 

Presens perfektum

I
have misled 
you
have misled 
he/she/it
has misled 
we
have misled 
you
have misled 
they
have misled 

Present perfekt kontinuerlig

I
have been misleading 
you
have been misleading 
he/she/it
has been misleading 
we
have been misleading 
you
have been misleading 
they
have been misleading 

Past perfect

I
had misled 
you
had misled 
he/she/it
had misled 
we
had misled 
you
had misled 
they
had misled 

Past perfect kontinuerlig

I
had been misleading 
you
had been misleading 
he/she/it
had been misleading 
we
had been misleading 
you
had been misleading 
they
had been misleading 

Framtid

I
will mislead 
you
will mislead 
he/she/it
will mislead 
we
will mislead 
you
will mislead 
they
will mislead 

Future kontinuerlig

I
will be misleading 
you
will be misleading 
he/she/it
will be misleading 
we
will be misleading 
you
will be misleading 
they
will be misleading 

Future perfect

I
will have misled 
you
will have misled 
he/she/it
will have misled 
we
will have misled 
you
will have misled 
they
will have misled 

Future perfekt kontinuerlig

I
will have been misleading 
you
will have been misleading 
he/she/it
will have been misleading 
we
will have been misleading 
you
will have been misleading 
they
will have been misleading 

Betinget
(Conditional)
irregulære verb [mislead]

kausalitet (også referert til som kausalitet eller årsak og virkning) er påvirket av hvilken en hendelse, prosess, tilstand eller objekt (a årsaken) bidrar til produksjon av en annen hendelse, prosess, tilstand eller objekt (en effekt) hvor årsaken er delvis ansvarlig for effekten, og virkningen er delvis avhengig av årsaken. Generelt har en prosess mange årsaker, som også sies å være årsaksfaktorer for det, og alle ligger i fortiden. En effekt kan i sin tur være en årsak til, eller årsaksfaktor for mange andre effekter, som alle ligger i dens fremtid.

kondisjonalis (forkortet dirigent) er en grammatisk modus brukes i betingede setninger for å uttrykke et forslag hvis gyldighet er avhengig av noen betingelse, muligens kontra.

engelsk har ikke en inflective (morfologisk) kondisjonalis, med unntak i så mye som de modale verbene kan, makt, bør og vil kanskje i noen sammenhenger anses som betingede former for kan, kan, skal og vil hhv. Hva heter den engelske kondisjonalis (eller bare den betingede) dannes periphrastically hjelp av modale verb ville i kombinasjon med den nakne infinitiv av følgende verb. (Av og til bør brukes i stedet for ville gjort med et første person emne -.. Se skal og vil også de nevnte modale verbene kan, kan og bør kan erstatte ville for å uttrykke riktig modalitet i tillegg til kondisjonalitet)

  ...   ... Mer informasjon

Betinget stede
(Conditional present)

I
would mislead 
you
would mislead 
he/she/it
would mislead 
we
would mislead 
you
would mislead 
they
would mislead 

Betinget liggende progressiv
(Conditional present progressive)

I
would be misleading 
you
would be misleading 
he/she/it
would be misleading 
we
would be misleading 
you
would be misleading 
they
would be misleading 

Betinget perfekt
(Conditional perfect)

I
would have misled 
you
would have misled 
he/she/it
would have misled 
we
would have misled 
you
would have misled 
they
would have misled 

Betinget perfeksjonere progressive
(Conditional perfect progressive)

I
would have been misleading 
you
would have been misleading 
he/she/it
would have been misleading 
we
would have been misleading 
you
would have been misleading 
they
would have been misleading 

Subjunktiv
(Subjunktiv)
irregulære verb [mislead]

konjunktiv er en grammatisk modus, en funksjon av den ytring som angir høyttaler innstilling til det. Konjunktiv former for verb brukes vanligvis til å uttrykke ulike tilstander av uvirkelighet som: ønske, følelser, mulighet, dømmekraft, mening, forpliktelse, eller en handling som ennå ikke har forekommet; presise situasjoner der de blir brukt varierer fra språk til språk. Konjunktiv er en av de irrealis stemninger, som henviser til det som ikke nødvendigvis er reell. Det er ofte i kontrast til den veiledende, en indikativ som brukes hovedsakelig for å indikere at noe er en uttalelse av faktum.

Subjunctives oppstår oftest, men ikke utelukkende, i leddsetninger, særlig det-klausuler. Eksempler på konjunktiv på engelsk er funnet i setninger "Jeg foreslår at du være forsiktig" og "Det er viktig at hun bo ved din side."

konjunktiv stemningen i engelsk er en klausul type som brukes i noen sammenhenger som beskriver ikke-faktiske mulighetene, f.eks "Det er viktig at du være her" og "Det er viktig at han kommer tidlig." På engelsk er det konjunktiv syntaktiske snarere enn bøynings-, siden det ikke er spesielt konjunktiv verb form. Snarere konjunktiv bestemmelser rekruttere bart form av verb som også brukes i en rekke forskjellige andre konstruksjoner.

  ...   ... Mer informasjon

Konjunktiv presens
(Present subjunctive)

I
mislead 
you
mislead 
he/she/it
mislead 
we
mislead 
you
mislead 
they
mislead 

Past konjunktiv
(Past subjunctive)

I
misled 
you
misled 
he/she/it
misled 
we
misled 
you
misled 
they
misled 

Past perfect konjunktiv
(Past perfect subjunctive)

I
had misled 
you
had misled 
he/she/it
had misled 
we
had misled 
you
had misled 
they
had misled 

Imperativ
(Imperativ)
irregulære verb [mislead]

imperativ er en grammatisk modus som danner en kommando eller forespørsel.

Et eksempel på et verb som brukes i imperativ er det engelske uttrykket "Go". Slike imperativer innebære en annen person gjenstand (du), men noen andre språk har også første- og tredje-person imperativer, med betydningen av "La oss (gjøre noe)" eller "la dem (gjøre noe)" (skjemaene kan alternativt kalt cohortative og jussive).

  ...   ... Mer informasjon

Imperativ
(Imperativ)

I
mislead 
you
Let´s mislead 
he/she/it
mislead 
we
 
you
 
they
 

Partisipp
(Participle)
irregulære verb [mislead]

I språk, a Partisipp (ptcp) er en form for infinitt verb som omfatter perfective eller continuative aspekt i mange fortid. En Partisipp kan også fungere som et adjektiv eller et adverb. For eksempel, i "kokte poteter", kokt er partisipp av verbet koke, adjectivally modifisere substantiv potet; i "gikk oss fillete," fillete er partisipp av verbet fille, adverbialsk kvalifisere verbet ran.

  ...   ... Mer informasjon

Presens partisipp
(Present participle)

I
misleading 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Perfektum partisipp
(Past participle)

I
misled 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Irregulære verb