Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb MISTELL | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  mistell


Sist gang den uregelmessige verb mistell

Infinitiv

mistell

Fortid

mistold

Perfektum partisipp

mistoldAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

tell

[tel]

told
talled

[told]
[təʊld]

told
talled

[told]
[təʊld]
Irregulære verb