Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb NAYSAY ** | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  naysay


Sist gang den uregelmessige verb naysay **

Infinitiv

naysay **

Fortid

naysaid

Perfektum partisipp

naysaid** dette verbet (i alle former) er foreldet eller bare brukes i enkelte dialekter og spesielle tilfeller
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

say

[seɪ]

said

[sed]

said

[sed]
Irregulære verb