Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb OUTDWELL | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  outdwell


Sist gang den uregelmessige verb outdwell

Infinitiv

outdwell

Fortid

outdwelt

outdwelled

Perfektum partisipp

outdwelt

outdwelledAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

dwell

[dwel]

dwelled
dwelt

[dweld]
[dwelt]

dwelled
dwelt

[dweld]
[dwelt]Irregulære verb