Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb OUTFALL | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  outfall


Sist gang den uregelmessige verb outfall

Infinitiv

outfall

Fortid

outfell

Perfektum partisipp

outfallenAvledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

fall

[fɔːl]

fell
felled

[fel]
[feld]

fallen
felled

[fɔːln]
[feld]
Irregulære verb