Learniv
▷ Sist gang den uregelmessige verb OUTSPIN | Learniv.com
Learniv.com  >  no  >  Norsk uregelmessige verb  >  outspin


Sist gang den uregelmessige verb outspin

Infinitiv

outspin

Fortid

outspun

outspan *

Perfektum partisipp

outspun* Dette skjemaet er foreldet eller brukes i spesielle tilfeller eller noen dialekter
Avledet av verbet:

Infinitiv

Fortid

Perfektum partisipp

spin

[spɪn]

spun
span

[spʌn]
[spæn]

spun

[spʌn]
Irregulære verb